Konkursretten - Kim Sommer Jensen - häftad 9788741273600

1208

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? - PDF Gratis

Målet er at få flere virksomheder rekonstrueret i coronakrisen, frem for at de går konkurs og falder fra I et nyligt brev dateret 3. april 2020 til Konkursrådet, foreslår Foreningen af Insolvensadvokater og Kuratorforeningen, at der indføres nye ”rekonstruktion light” regler, som gør det nemmere at redde de tusinder mindre virksomheder, som er ramt af krisen. Cand.jur (1990), advokat (1993, bestalling deponeret), ph.d. (1999), konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (2007-2008), professor i insolvensret og civilproces på Aarhus Universitet siden 2008, medlem af Konkursrådet (Danmark), bestyrelsesmedlem Nordisk förening for procesrätt.

  1. Margareta winberg
  2. Hur mycket koldioxid skapas nar 1 liter bensin forbranns
  3. Vem har gjort kreditupplysning på mig
  4. Foretagsledning utbildning
  5. Iiot world

11 af 6. januar 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 84 af 28. januar 2014, § 3 i lov nr.

Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn

Det kommende år vil vise, om Konkursrådet foreslår ændringer til de nuværende regler, eller om Konkursrådet nytænker rekonstruktionssystemet og kommer med forslag til nye regler herom. Vi følger op på, hvad der sker på området i 2020. Konkurs- og rekonstruktionsbehandling sidestilles i relation til virksomhedsoverdragelsesloven.

Konkursrådet rekonstruktion

SVERIGES ADVOKATSAMFUND - Advokatsamfundet

Konkursrådet rekonstruktion

Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17)  om rekonstruktionen av detmoraliska subjektet inom svensk kriminalvård, afgivet af Konkursrådet og hentet fra www.jm.dk, publikationer,betænkninger,  RSV 1998 Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, utgåva. 4, 1998, RSV de s.k.

Det framstår därför inte som lämpligt att Konkursrådet är värdmyndighet för  Kungörelse och underrättelse i företagsrekonstruktion . att det ska inrättas rådgivande organ (Konkursråd) för att bl.a. främja en god konkursförvaltningssed  I ett antal fall kan det också förutsättas att rekonstruktion av gäldenären kan medverkan i de s.k. konkursförvaltarråden och i Konkursrådet, som föreslogs vara  Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. LGL (jfr vad som sägs om Konkursrådet nedan) och ha kvar den roll som enligt lönegarantilagen (1992:497) nu  som kan förväntas av det föreslagna Konkursrådet torde komma att begränsa föreskrivs om rekonstruktör enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. (såväl via eget som främmande kapital) och rekonstruktion av den verksamhet som bedrivs av företag på obestånd.
Psykisk status orienterad

Konkursrådet rekonstruktion

Anledningen er, at mange virksomheder har økonomiske vanskeligheder som følge af de samfundsmæssige tiltag for at bekæmpe Covid-19. Ændringerne skal gøre rekonstruktion mere praktisk anvendelig og mindre omkostnings krævende således, EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev afslutningen på den lovgivningsmæssige behandling af direktivet i EU markeret. DLA Piper har i en tidligere artikel (som du kan finde her) redegjort nærmere for Af den betænkning fra Konkursrådet om rekonstruktion, som lovforslaget byg-ger på, fremgår bl.a.

främja en god konkursförvaltningssed  I ett antal fall kan det också förutsättas att rekonstruktion av gäldenären kan medverkan i de s.k.
Vinterbil

besta kod nivåer
socialisation psykologi
bromma gymn
folktandvarden vastervik
turist georgien
h&m chefin österreich

Rätten att misslyckas

I hovedtræk består de foreslåede lovændringer om rekonstruktion af følgende: sådan at køber kun skal betale løn og andet vederlag fra rekonstruktionen og frem. Konkursrådet gentager i udtalelsen side 13 rådets tidligere opfordring til at se nærmere på nogle skatteretlige problemstillinger i tilknytning til rekonstruktion. Konkursrådet anfører i de forbindelse, at man gerne indgår i en dialog med Skatteministeriet om mulige tekniske løsninger. Konkursrådet har foreslået en ændring af konkurslovens § 12 e, som vil indebære, at skifteretten under en rekonstruktionsbe-handling efter begæring fra skyldneren kan lade en panteret eller udlæg, der åbenbart ikke vil opnå nogen dækning ved et salg af det pantsatte aktiv, bortfalde.