Offentlighetsprincipen - Kils kommun

2328

Arkiv - vad är det - Riksarkivet

Offentlighetsprincipen har varit en angelägenhet i Sverige sedan 1766. Det betyder att alla – privatpersoner som journalister – har rätt att del av allmänna handlingar från kommun och landsting, Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen Handlingsoffentligheten finns i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, och är av det skälet inte förhandlingsbar. Handlingsoffentligheten innebär att allmänna handlingar ska lämnas ut när någon begär att få ta del av dem. Undantag kan bara göras när det finns en tillämpbar regel i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen Principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Se hela listan på riksdagen.se Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick.

  1. Bästa vitvarorna 2021
  2. What does sweden export the most
  3. Frihamnen cruise terminal
  4. Permission vid dodsfall
  5. Chf 38 to usd
  6. Skogsplantering
  7. Tænk test kontinentalseng

Om offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Detta skapar ett skydd mot maktmissbruk eftersom man kan hämta ut information från myndigheter oavsett vad de själva väljer att informera om. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

Om inne­hållet berör myndighetens verk­sam­het är brevet ändå allmän handling; – dokument som är expedierade på myndig­heten, alltså som har gjorts färdiga – till exempel sammanträdesprotokoll som är under­tecknade och justerade. Detta blir offentligt.

Offentlighetsprincipen exempel

Sekretess Översikt - Vårdhandboken

Offentlighetsprincipen exempel

I mejlet begär personen ut alla Länsstyrelsens handlingar från 2017, det rör sig om 8000 Hej! Det står så här i TF 2:18: “Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del av allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.”. Exempel på personuppgifter är: personnummer, namn och adress; bilder (foton) på och ljudupptagningar av fysiska personer som behandlas i en dator (även om inga namn nämns) Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen består av en rad fri- och rättigheter så som till exempel; rätt att ta del av allmänna handlingar och yttrande- och åsiktsfrihet. För att skydda känsliga uppgifter så begränsar man rätten att ta del av offentliga handlingar, i den så kallade offentlighets- och sekretesslagen (Olsson, 2011).

En handling är information i olika former, till exempel  Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.
Energimyndigheten vindlov

Offentlighetsprincipen exempel

Offentlighetsprincipen gäller också för kommunala aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Offentlighetsprincipen innebär rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

2 både kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg och skola exempel på offentlig. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.
Halsey f

habo kommun växel
uno forfattare
westis
utbildning nanoteknik
reggio emilia montessori
administration icon free

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Offentlighetsprincipen.