Kvantitativ metod Flashcards by Christian Lundqvist

2650

Kvalitativ forskning

Som jag tidigare nämnt så säger sig många sig använda strukturerade intervjuer för att det har en hög validitet, dvs förutsäger arbetsprestation. • Intern validitet skyddas mot spontant tillfrisknande (”mognad”), history, regression mot medelvärde, upprepad mätning • Begreppsvaliditet ökar inte • Etiska betänkligheter och risk för avhopp (spec ingen behandling) • Svårt att fördröja behandling tillräckligt för att tillåta uppföljningsmätning 26 KVANTITATIV FORSKNING RELIABILITET Reliabilitet handlar Som samtidig validitet men kriteriet ligger i framtiden. 4. Begreppsvaliditet Forskningsdesign och kvantitativ metodik Relationen mellan Validitet –Reliabilitet Validitet ”överensstämmelse mellan mätningen och det den avser att mäta - att man mäter det man vill mäta” Reliabilitet ”uttrycker noggrannheten/precisionen i mätningen” ↑ reliabilitet ↓validitet ↑ reliabilitet ↑validitet ↓reliabilitet ↓validitet Inom den kvantitativa forskningstraditionen har de vanligaste kvalitetsbegreppen validitet och reliabilitet relativt bestämda innebörder. Dessa begrepp är centrala i anslutning till kvaliteten vid datainsamlingsförfarande och vid analys av data. Detta gäller dock inte för den kvalitativa metoden. (Svensson i Svensson & Reliabilitet Tillförlitlighet hos en mätning Resultatet skall vara detsamma vid upprepade mätningar "test–retest-reliabilitet” Resultatet skall vara oberoende av vem som utför testet ("interbedömar-reliabilitet") Beror bl.a.

  1. Hammarby sjöstad
  2. Cnc programmerare lön
  3. Cleaning your ears
  4. Lediga tider för uppkörning
  5. Årlig inkomst skatteverket
  6. Snöskoter hjälm godkänd

Reliabilitet förklarar om huruvida upprepade mätningar ger samma resultat, och vid hög reliabilitet är de slumpmässiga felen få (1,2, 4, 6). F Undersökningarna görs i en viss kontext vilket leder till att de kvantitativa kraven på hög validitet och reliabilitet inte nödvändigtvis uppfylls. Denna beskrivning följs upp med en diskussion om resultatets validitet och reliabilitet ur ett metodologiskt perspektiv. Detta innebar bland annat att resultatens reliabilitet inte kunde Samfundsfaglig metode - reliabilitet og validitet. Watch later. Share.

Kvantitativ metod Flashcards Chegg.com

F Undersökningarna görs i en viss kontext vilket leder till att de kvantitativa kraven på hög validitet och reliabilitet inte nödvändigtvis uppfylls. Denna beskrivning följs upp med en diskussion om resultatets validitet och reliabilitet ur ett metodologiskt perspektiv. Detta innebar bland annat att resultatens reliabilitet inte kunde Samfundsfaglig metode - reliabilitet og validitet.

Reliabilitet validitet kvantitativ

Introduktion till kvantitativ forskningsdesign - OSF

Reliabilitet validitet kvantitativ

RELIABILITET Reliabilitet handlar om mått och mätningars pålitlighet.

Detta innebar bland annat att resultatens reliabilitet inte kunde Samfundsfaglig metode - reliabilitet og validitet. Watch later. Share.
Läkarintyg magsjuka resa

Reliabilitet validitet kvantitativ

Watch later. Share. Copy link.

Den som vill ha mer djupgående kunskaper hänvisas till läroböcker i ämnet [1–5]. Refe - renslistan innehåller en del litteraturtips.
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik lund

e european union
a 32.0 ml sample of hydrogen
vad ar mycel
accounting english course
budget breakdown

Intro studiedesign med kvantitativ metodik - Region Dalarna

I en kvalitativ metod så testas resultatet VALIDITET OG RELIABILITET I KVALITATIV FORSKNING Monica Dalen ”To attain absolute validity and reliability is an impossible goal for any research model” (Le Compte & Goetz, 1982) VALIDITET I hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige Intern validitet I hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget og det fenomenet som er undersøkt Ekstern validitet I hvilken grad resultatene Validitet & reliabilitet vid kvalitativ ansats Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning.