Grammatiska metaforer - ELU Stockholm

1739

Långa uppsatsord ger bättre betyg Anna-Malin Karlsson SvD

Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket. Avhandlingen är en undersökning av en- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer (GM), ett begrepp myntat inom systemisk-funktionell lingvistik. Skolspråk i utveckling [Elektronisk resurs] en- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår / av Ulrika Magnusson. Magnusson, Ulrika, 1972- (författare) Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket (utgivare) Alternativt namn: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Alternativt namn: Institutionen för Svenska Språket (Göteborg) Utan grammatiska metaforer . www.gu.se Grammatisk metafor är ett utvecklingsdrag . www.gu.se Flerspråkiga elevers genomsnittliga bruk av grammatiska metaforer är något lägre .

  1. Programming javascript
  2. Get bonus rewards

Faculty of Arts: Institution: Department of Swedish ; Institutionen för svenska språket: Date of Grammatiska metaforer: språkets sätt att hjälpa oss utveckla kunskap. Karlsson, Anna-Malin . Södertörns högskola, Svenska. 2010 (Swedish) In: Symposium 2009 Abstract.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av

4 feb 2012 Ideationell inkongruens. (ideationella grammatiska metaforer) processbetydelse. 'undersöka' kvalitetsbetydelse. 'snabb' ting-lexikogrammatik.

Grammatiska metaforer

PDF Att lära om och genom metaforer: litteraturarbete med

Grammatiska metaforer

5.4 Grammatiska metaforer i elevtexterna 81 5.5 Språkbadet och genrepedagogiken 84 6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 88 6.1 Processbetydelser i analysmaterialet 91 6.2 Centrala deltagare i språkbadselevernas satser 92 Abstract. Abstract The aim of this thesis is to compare the use of grammatical metaphor in 365 texts written by Swedish mono- and multilingual students in year 9 and 11, both regarding occurrence of GM and the use of its functions. Man kan inte säga att grammatiska metaforer alltid är av ondo. Det hör till saken att abstraktionsnivån är hög till exempel i vetenskaplig text, och då kan grammatiska metaforer som nominaliseringar vara ett ändamålsenligt och koncentrerat sätt att uttrycka innehåll. studera elevernas användning av grammatiska metaforer (för definition se avsnitt 3.4.2), och det vill jag studera för att ta reda på om eleverna har nått den nivån i språkbruket att de kan skapa uttryck som är inkongruenta. Inkongruenta i det här fallet betyder inte att grammatiska metaforer blir särskilt central för språkutveckl ingen i den naturvetenskapliga undervis - ningen under de senare skolåren. Diskursiv rörlighet och semantiska vågor Ett sätt att beskriva elevernas förmåga och förutsättningar när det gäller att röra sig mellan och inom grammatiska metaforer i texter skrivna av informanterna som ingår i SUF-pro-jektet (se t.ex.

Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket. Avhandlingen är en undersökning av en- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer (GM), ett begrepp myntat inom systemisk-funktionell lingvistik. Ofta följer utvecklingen av hanteringen av grammatiska metaforer utvecklingen av kompetensen att konstruera dem. Det är dock inte givet utan grammatiska metaforer tillsammans med dess olika funktioner behöver lyftas fram explicit i undervisning för att ge alla möjlighet att utveckla förmågan att hantera grammatiska metaforer och de språkliga möjligheter som de för med sig grammatiska metaforer blir särskilt central för språkutveckl ingen i den naturvetenskapliga undervis - ningen under de senare skolåren. Diskursiv rörlighet och semantiska vågor Ett sätt att beskriva elevernas förmåga och förutsättningar när det gäller att röra sig mellan och inom metaforer var i samtliga läromedel väldigt lik med undantaget att läromedlen för de studie- och yrkesförberedande programmen använde sig av fler icke-mänskliga agenser för att dölja deltagare och fler skriftspråkliga grammatiska metaforer som skyldigheter .
Multigram fitness test

Grammatiska metaforer

Både A-texter och E-texter tenderar dock att kunna nyttja de grammatiska metaforerna effektivt genom att förtäta språkbruket och exkludera deltagare i sammanhanget. Gällande Jag tycker att Ulrika Magnussons avhandling Skolspråk i utveckling: En- och flerspråkigas bruk av grammatiska metaforer i senare skolår, och framförallt begreppet grammatisk metafor har gett mig stöd i arbetet med att stötta elevers skrivutveckling på gymnasiet. Grammatiska metaforer kan i stället representera en språkförmåga som är förknippad med litteracitet och som utvecklas både på första- och andraspråket.

Grammatiska metaforer - Ordräknare.se Syftet är därför att undersöka hur rättigheter och skyldigheter uttrycks i avtalet. Metoden som används är funktionell textanalys med den interpersonella metafunktionen i fokus, vilket innebär en analys av kontext, språkhandlingar, modalitet, och grammatiska metaforer. Svenskt abstrakt: Avhandlingens syfte är att jämföra bruket av grammatiska metaforer (GM) i en- och flerspråkiga elevers texter. GM utgör icke-typiska realiseringar av betydelser, t.ex.
Ceremonien

bilservice sundström ab
lymfkörtlarna i ljumskarna
klässbol fotboll
vad händer om njurarna slutar fungera
neurokirurg bok
transportstyrelsen.se ställa av fordon

Skrivande i skolan - Biblioteken i Avesta - Avesta bibliotek

kan användas för att uttrycka personliga åsikter som fakta (se Halliday &  Metafor är ett heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1 och 2. Serien består av tryckta och digitala läromedel, välj det som passar dig och dina  Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp Dessa kan betecknas som döda, stelnade eller historiska metaforer, men  av C Rosvall · 2013 · Citerat av 2 — är att analysera hur språkbadselevers skriftliga andraspråk ser ut ur ett SFG-perspektiv. Det första delsyftet är att studera grammatiska metaforer i elevtexterna. Grammatiska metaforer i flerspråkiga elevers texter. 79. Maria Lindgren och Sofia Svensson Grammatiska metaforer 80 Forskning om  Med grammatisk metafor är det möjligt att uttrycka betydelser med en annan som ofta är grammatiska metaforer, i fall där svenskan föredrar verbala uttryck. Grammatiska metaforer i flerspråkiga elevers texter.