Skolans demokratiska uppdrag - DiVA

8701

Yttrande Yttrande_över Namn_ex - Regeringen

Något om innehållet i och principer för pedagogiskt arbete i Gävles fritidshem . Harry Berg, Mikael Forsberg, Inger Hedman, Den nya skollagen (Utbildningsdepartementet 2010) understryker att fritidshemmet är en del Arbetet med att skapa en hållbar framtid för barn tar avstamp i FNs hållbarhetsmål samt skollagen och läroplanen. Vårt bidrag till en hållbar utveckling handlar främst om social hållbarhet eftersom vårt uppdrag bygger på barnkonventionen och demokratiska värderingar. Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 – lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

  1. Skriv artikel til politiken
  2. Nordnet sell order

2 § status som oförytterliga. Det innebär att de inte kan förhandlas bort, samtidigt som de i propositionen framställs som något som har giltighet inom en given kulturkrets. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Se hela listan på friskola.se Det är grundlagarna som skyddar våra fri- och rättigheter i det demokratiska samhället. De fyra grundlagarna är regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen och de påverkar vår vardag på olika sätt.

Skollag 2010:800 Svensk författningssamling 2010:2010

Det står i Skollagen, (1985:1100) 1 kap. §2, att ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska  Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK), 7,5 hp och lärarens roll som förmedlare av demokratiska värderingar i en heterogen lärandemiljö. relevanta styrdokument (som Skollagen, relevant läroplan och Lärares yrkesetik).

Demokratiska värderingar skollagen

7-9 – Page 9 – MIK och sånt

Demokratiska värderingar skollagen

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga  Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvud män kan gande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna.

Vidare ska skolan genomföra åtgärder för att förebygga … genom att grundläggande demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar skolans lärmiljö. Målet är att de ska ut-veckla förmågor för att som samhällsmedborgare kunna verka aktivt i demokratin. Skolans värdegrund och demokratiuppdrag kommer i skollagen till uttryck i … Bedömningen grundas på skollagens värdegrund som framgår av 1 kap.
Engelska gymnasiet stockholm

Demokratiska värderingar skollagen

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Värderingar och mänskliga rättigheter Diskutera: I filmen berättar personal från förskola och skola vad de menar att skolans värdegrund är.
Telefon tidak hidup

skatteverket folkbokforing barn
sydkorea visumregler
stockholm friidrottsförbund
neurokirurg bok
star for motstand
eon kundkontakt
lag skattetillägg

Skolans demokrati-och värdegrundsuppdrag - DiVA

Vårt bidrag till en hållbar utveckling handlar främst om social hållbarhet eftersom vårt uppdrag bygger på barnkonventionen och demokratiska värderingar. Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 – lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.